Thøgers søn Preben som senere overtog driften af værkstedet