Fra vores ophuggerplads som var bag værkstedet, det b lev ryddet i 2010